Aanmelden

  Alle velden met een * zijn verplichte velden

  Naam en voorletters *

  Roepnaam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Aanmelden als *

  jeugdlidseniorlid

  Meedoen aan competities? *

  janee

  en gaat akkoord met aanpassing van bedragen, als gevolg van de contributieverhoging, zoals vastgesteld op de algemene vergadering en/of wijziging door de NTTB in de bondsbijdrage verschuldigd voor het spelen in competitieverband. Ik realiseer mij dat ik als seniorlid behalve rechten ook verplichtingen heb en dat ik ingedeeld wordt om per toerbeurt een bardienst te verrichten op speelavonden en dat ik gevraagd kan worden om een andere activiteit te verrichten*.

  Plaats *

  Datum *

  Opmerkingen

  De contributie dient, middels een automatische overschrijving, in de eerste maand van ieder kwartaal te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 82 RABO 0316 1739 59 ten name van ETTV te Eerbeek. De contributie bedraagt per kwartaal:

  voor competitie spelende leden: jeugd € 34,00 / senioren € 45,00

  voor niet competitie spelende leden: jeugd € 28,00 / senioren € 36,00

  Een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat.